The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Stellingenspel over genderstereotypen
Opdrachten over identiteit
bij de kortfilm 'Showerboys'

Shower boys 
Christian Zetterberg - 2021, Sweden, 9min., 9+

klasgesprek

Het begin van de film vestigt meteen de aandacht op de rode draad van de kortfilm. Door de roes van de overwinning en de aansporing van de coach roept het jonge hockeyteam luidkeels ‘Wij zijn mannen! Wij zijn mannen!’.

Maar wat betekent het om man te zijn? Wat betekent mannelijkheid voor jou?


Schrijf drie keuzemogelijkheden op het bord: ‘ja’, ‘nee’ en ‘ik weet het niet’. Stel een vraag en laat de leerlingen naar het antwoord van hun keuze lopen. Tel af tot 3 en laat ze dan meteen lopen. Benadruk dat ze hun eigen keuze maken. Vraag telkens een paar leerlingen om hun antwoord te motiveren.


 • Mannen kunnen beter parkeren dan vrouwen.

 • Vrouwen kunnen beter multitasken dan mannen.

 • Vrouwen zijn gevoeliger dan mannen.

 • Mannen luisteren slechter dan vrouwen.

 • Vrouwen roddelen meer dan mannen.

 • Vrouwen zijn ijdeler dan mannen.

 • Mannen zijn minder proper dan vrouwen.

 • Vrouwen zijn minder grappig dan mannen.

 • Mannen zijn fysiek sterker dan vrouwen.

 • Vrouwen kunnen beter koken dan mannen.


Ga in discussie en bespreek met de leerlingen. Hierna kan je ook verder ingaan op wat stereotypes zijn.

Herken je stereotype gedachten over mannelijkheid in de film? Wat zijn ze? Kun je ze nuanceren?

 maakopdracht

Laat je leerlingen op zoek gaan naar voorbeelden van mannelijkheid in de media die hen omringen. Ze kunnen foto’s of teksten knippen uit tijdschriften en kranten, of filmpjes en afbeeldingen op internet en social media zoeken. 


Vervolgens maken je leerlingen een (fysieke of digitale) collage met deze beelden - een goede app of site om digitale collages te maken, is canva


Sta vervolgens klassikaal stil bij de verschillende collages. In welke zin zeggen de geselecteerde voorbeelden iets over mannelijkheid? En wat zeggen ze er precies over? Is de klas het ermee eens, of niet?

  Aan de slag met Canva!

Canva is een website waarin je afbeeldingen, presentaties, posters, video’s, etc. kan vormgeven.

De basisversie van Canva is gratis, maar de leerlingen moeten wel een account maken.

Via deze links krijg je meer info hoe je...

kijkopdracht

Welke scènes zijn de leerlingen bijgebleven? 


Bespreek de scène in de sauna (vanaf 3:12 tot 5:47). Noel en Viggo zetten zwetend hun ‘wedstrijd’ in mannelijkheid verder. De sauna is warm en klein. Het zweet parelt op de voorhoofden van de jongens. De beklemming van de fysieke ruimte stemt overeen met het psychologische effect van dit moment in de film. De vragen in het spelletje ‘waarheid of durven’ worden steeds intiemer. De scène bereikt haar hoogtepunt wanneer er een kus wordt uitgewisseld, maar beide jongens geven aan dat het niet zo speciaal voelt. Dit moment vormt aldus de ontlading van de competitie die er eerst tussen de jongens heerste: eerder in de film wilden ze aan elkaar tonen wie er meer wist, wie er meer had gedaan en wie er meer durfde. Maar als het op meisjes en kussen aankomt, moeten beiden toegeven dat ze toch nog wat onzeker zijn.


 • Waarom zou deze scène plaatsvinden in een sauna? 

 • Waarom spelen Noel en Viggo het spelletje ‘waarheid of durven’? 

 • Welke stereotypen hebben Noel en Viggo? 

 • Wat gebeurt er in deze scène?

 • Hebben de jongens iets gedaan dat je niet passend vond? Wat was dat? En waarom vond je het wél of niet gepast?

 • Denk je dat Noel en Viggo nog samen zullen in de sauna gaan of samen gaan douchen in de toekomst? Zullen ze er op een bepaald moment mee stoppen denk je? Waarom?

 • Wat wil de regisseur meegeven met deze kortfilm? 

 • Doorbreekt of bevestigt de kortfilm de stereotypen?