The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Toon wie je bent

Opdrachten over identiteit
bij de kortfilm 'Aatos en de wereld'

Aatos en de wereld
Reetta Huhtanen - 2019, Belgium, 24min., 6+

klasgesprek

De 6-jarige vrienden Aatos, Amine en Flo wonen in Brussel. Ze beleven er samen kleine avonturen, ontdekken de stad, klimmen in bomen en maken veel plezier. De drie hoofdpersonages verschillen van elkaar op vele vlakken: hun levensbeschouwing, hun culturele achtergrond, hun voorkeuren ... Toch kunnen ze het heel goed met elkaar vinden.


Hoe zouden jullie Aatos, Amine en Flo in drie woorden omschrijven?

  • Wat zijn hun verschillende standpunten over het ontstaan van de wereld? 

  • In welke god geloven ze? 

  • Wat is hun vertrekpunt om in iets te geloven? 

  • Hoe weten zij wat ‘waar’ is?


Kan je hun ‘persoonlijkheid’ afleiden uit de onderstaande afbeeldingen? Welke elementen geven je hints over hun hobby's, voorkeuren en karaktertrekken? Is dit duidelijk in het beeld? waarom wel of waarom niet? Wat zou je toevoegen om dit duidelijker te maken? 

 maakopdracht

Denk na over je eigen wereld. 


  • Wat doe je graag?

  • Wat doe je het allerliefste?

  • Wie zijn je superhelden? 


Verdeel de klas in groepen en laat de kinderen een zelfportret maken waarin hun antwoorden op deze vragen terugkomen.

Eventueel kan je deze opdracht ook doen met foto’s. De kinderen verbeelden dan één van bovenstaande vragen in een foto.