The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
(de)kolonisatie van Congo 
Opdrachten over historisch bewustzijn
bij de kortfilm 'Ce magnifique gâteau'

Ce magnifique gâteau 
Emma De Swaef, Marc James Roels - 2018, Belgium, 44min., 16+

 kijkopdracht

Wat weten de leerlingen over ons koloniaal verleden? Bekijk dit filmpje van Terzake over 60 jaar onafhankelijkheid van Congo.


Bespreek:

 • Wat is kolonialisme?

 • Wat is dekolonisatie?

 • Wat zijn sporen van kolonialisme die we ook nu nog vaststellen? 

  • machtsstructuren, identiteitsvorming, beeldvorming, …

klasgesprek

De makers kozen bewust voor absurde verhalen. Het is niet nodig om alles te begrijpen. Probeer je eigen betekenis te geven aan deze verhalen:

 • Wat haalde jij eruit?

 • Welk beeld schetsen de makers over ons koloniaal verleden? 

  • Wat weet jij over dat koloniaal verleden? 

  • Komt dit aan bod in de geschiedenisles? 

  • Strookt dit met wat je er al eerder over zag/hoorde? 

  • Waarom wel/niet?

 • Binnen welk genre valt deze animatiefilm? 

  • Een documentaire, historische film, fictie ..? 

  • Waarom denk je dit? 

  • Omwille van de thema’s, taal, karaktertrekken, acties, feiten, emoties?

 • Probeer jouw gevoel bij de film in enkele woorden te vatten. 

  • Lukt dat? 

  • Vinden jullie het een harde of een zachte film? 

  • Welke voordelen biedt het maken van een animatiefilm t.o.v. een echte fictiefilm? 

  • Welke nadelen?

 • Kunnen jullie volgende uitspraak van Leopold II linken aan de film? “Je ne veux pas laisser échapper une bonne occasion de nous procurer une part de ce magnifique gâteau africain!” (Vertaling: “Ik wil mijn kans niet laten passeren om een stuk van deze heerlijke Afrikaanse taart te krijgen”)

schrijfopdracht

Schrijf een reflectie over een scène uit deze kortfilm. 

 • Kies een scène uit deze kortfilm. 

 • Analyseer de elementen uit deze scène en leg een link naar het kolonialisme en/of dekolonisatie. 

 • Schrijf neer op welke manier deze scène je bijblijft.