The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Omgaan met blind worden
Opdrachten over ziekte
bij de kortfilm 'Bertha en de wolfram'

Bertha en de wolfram 
Tijs Torfs - 2020, Belgium, 15min., 9+

klasgesprek

Bespreek de film met de leerlingen:

 • Bertha heeft een ziekte. Welke symptomen heeft ze? 

  • Bertha heeft de ziekte Wolfram. 

  • Wolfram is een zeldzaam syndroom dat maar 1 op 500.000 mensen treft. 

   • Iemand met het Wolframsyndroom heeft meestal diabetes. 

   • Ook minder goed kunnen zien en horen komen vaak voor. 

   • Het perifere zicht gaat achteruit. Dat betekent dat je alleen iets ziet rondom het punt waarnaar je kijkt, uiteindelijk zie je slechts de randen. Later is de kans groot dat je blind wordt.

 • Hoe heeft regisseur Tijs Torfs die symptomen in beeld gebracht? 

  • In de film krijgen we door het speciale camerawerk ook een idee hoe Bertha de wereld ziet; alleen van dichtbij ziet ze scherp en voor de rest is alles wazig, met donkere vlekken. 

 • In de film zien we ook animaties van een wolf. Waarvoor staat deze? 

  • De wolf staat symbool voor de ziekte. 

  • Bertha vecht met de wolf, maar ze moet deze ook leren omarmen.

 • Hoe gaat Bertha om met de ziekte Wolfram?

  • Bertha gaat om in haar eigen creatieve wereld. Ondanks haar ziekte blijft ze toch schilderijen maken en laat ze het hoofd niet zakken.

  • Het is niet gemakkelijk om met Wolfram te leven, maar Bertha doet er alles aan om een gewoon leven te leiden, net als andere kinderen van haar leeftijd. Zo zit Bertha op school met kinderen die wel goed kunnen zien. Het voordeel is dat Bertha’s klasgenootjes haar kunnen helpen tijdens de lessen.

 • Hoe gaan de kinderen in de klas met Bertha om?

 • Kennen jullie mensen die ook een beperking of ziekte hebben en hoe gaan jullie met hen om?

 • Is er iets bijzonders dat jullie doen wanneer jullie het ergens moeilijk mee hebben, zoals Bertha die gaat schilderen?

 maakopdracht

Het opzet van deze opdracht is om in de huid te kruipen van regisseur Tijs Torfs en net als hij beelden te maken door de ogen van Birtha. In groepjes gaan de wazige foto’s van voorwerpen maken, waarvan de andere leerlingen moeten raden wat de foto’s voorstellen


 • Verdeel de klas in groepjes. 

 • Geef elk groepje een tablet, iPad of camera, en een doorzichtig plastic mapje.

 • Laat de groepjes nu foto’s trekken van voorwerpen. Ze maken één wazige foto en één heldere foto vanuit hetzelfde standpunt. De wazige foto kunnen ze maken door vóór de lens het doorzichtige plastic mapje te houden. 

 • Laat de leerlingen achteraf de wazige foto’s tonen aan de andere groepjes. Kunnen zij raden welk voorwerp de leerlingen getrokken hebben? 


Bespreek:

 • Hoe zou het zijn om alles zo wazig te zien? 

 • Op welke manier zou je iemand kunnen helpen als die zo wazig ziet?

doeopdracht

Hoe ervaart Bertha de wereld? De leerlingen ontdekken hoe het is om de wereld te ervaren als je één zintuig mist. 

 • Verdeel de klas in twee groepen. 

 • Eén groep wordt geblinddoekt, de andere krijgt oordopjes. 

 • Ga met hen naar een onbekende plaats in de buurt van de school en laat de twee groepen bewust luisteren en kijken. 

  • Wat zien en horen ze? 

 • Eenmaal terug in de klas verdeel je de leerlingen in duo’s die een reconstructie maken van wat ze hebben gezien en gehoord.

  • Wat zag de ene groep en wat hoorde de andere? 

  • Vallen beeld en geluid bij de duo’s samen of heeft een groep andere dingen gezien dan wat de andere groep gehoord heeft? 

  • Je kan de duo’s een schets of tekening laten maken waarin ze met verschillende kleuren aanduiden wie wat zag of hoorde.