The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Rappen met rijm, alliteratie en assonantie 
Opdrachten over muziek en zelfexpressie
bij de kortfilm 'Si-G'

Si-G 
Frederike Migom - 2017, Belgium, 16min., 9+

klasgesprek

Si-G heeft het niet zo makkelijk in haar leven. Maar rappen helpt om met haar problemen naar buiten te komen. Ze is enorm begaan met haar hobby en is constant bezig (stukjes) tekst te schrijven. Ze grijpt de kans om met de hulp van Omar-G haar rapteksten beter te maken en doet haar uiterste best om alle tips te volgen die hij haar geeft. Si-G is ontzettend dankbaar voor de kans die ze krijgt, maar anderzijds heeft ze af en toe te weinig zelfvertrouwen. Ter compensatie van haar mindere schoolprestaties wil ze daarom bewijzen dat ze wél goed kan rappen. Door er keihard voor te gaan wil ze haar droom waarmaken en zo een inspiratie worden voor alle anderen die een droom of talent hebben.


Bespreek samen de inhoud van de kortfilm:

 • Wat doet Si-G om haar moeilijke situatie te verwerken? 

  • Rappen

 • Si-G zegt in de film: “Als je van iets houdt, moet je er ook voor gaan”. Op welke manier merk je in de film dat ze haar dromen najaagt? 

 • Voor Si-G is rappen een uitlaatklep om met haar problemen of frustraties om te gaan. Welke problemen benoemt ze? 

 • Si-G rapt om haar verhaal overbrengen. Kennen jullie nog andere rappers? 

doeopdracht

Analyseer en benoem de kenmerken van een rap. 

 • Wat zijn de kenmerken van rapmuziek? 

  • Je praat ritmisch op muziek.

  • De tekst wordt in een ritmische en rijmende spraak opgezegd. Er wordt vaak gebruik gemaakt van stijlfiguren als alliteraties en binnenrijmen. 

  • Er zit een beat achter de tekst. 

  • Rappen doe je met overtuiging.

 • Analyseer een stuk tekst van een rapnummer. 

  • Deze tekst is ‘Sterrenstof’ van De Jeugd van Tegenwoordig. 

  • Welke rijmvormen zitten er allemaal in deze tekst? 

 • Binnenrijm: rijm middenin de zin (bv. Stemklankje brengt nog steeds brood op 't plankje; Ja ze is praktisch, intermegalactisch)

 • Alliteratie: woorden die met dezelfde letter beginnen (bv. bolle bips )

 • Assonantie: woorden die ongeveer hetzelfde klinken  (bv. De tweede helft, maar ikke hoef geen help

 • Eindrijm: rijm op het einde van de zin. (Bv. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken, alle dikzakken willen op me lijken) 

schrijfopdracht

Laat je leerlingen een eigen rap schrijven. Si-G zegt immers: “als je je teksten niet zelf schrijft, dan ben je geen rapper”.

 • Bespreek met de klas welk thema kan dienen voor een rapnummer: 

  • pesten

  • verliefd zijn

  • ruzie thuis of met vrienden

  • slechte punten

  • verveling

  • diversiteit of racisme

 • Kies een hiphopbeat als basis voor jullie nummer. Drie opties om jullie te helpen:

 • Elke leerling of elk groepje schrijft vijf begrippen op die ze associëren met het gekozen thema voor de song.

 • Deze woorden gebruiken ze vervolgens in een tekst van een viertal blokjes van vier regels. 

  • Misschien kunnen ze ook al een refrein verzinnen? 

  • Deze tekst hoeft nog niet te rijmen!

 • Als volgende stap denken jullie na over de lengte van de zinnen en over hoe je de tekst kan laten rijmen.

 • Rap de tekst om hem uit te proberen en schaaf hier en daar bij. Als je er een goed gevoel bij hebt, kun je de rap brengen voor je klasgenoten.


  tip!

  Van zodra de rap klaar is, kunnen je leerlingen deze filmen of opnemen via de memo app (Android , iOs )  of gebruik een standaard geluidsopname-app op de smartphone.