The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dieren aan het water


Opdrachten over natuur en milieu
bij de kortfilm 'Ik ben een kiezeltje'

Ik ben een kiezeltje 
Mélanie Berteraut Platon, Yasmine Bresson, Léo Coulombier, Nicolas Grondin, Maxime Le Chapelain, Louise Massé - 2020, France, 6min., 3+

klasgesprek

Gebruik enkele vragen om het gesprek over de film te starten.

  • Welke dieren hebben we gezien in de film? [Otters, vogels, vissen, kikkers …]

  • Welk dier is het hoofdpersonage? [Otter]


Hoe ziet een otter eruit? Bekijk deze afbeeldingen en bespreek de eigenschappen.

De otter heeft …

  • Vier korte poten

  • een staart

  • tussen de tenen zwemvliezen

  • klauwen aan de poten

  • een bruine vacht, aan de buik is de otter vaak vaalwit tot grijs

  • een korte en platte kop


Wat eten otters? Otters eten voornamelijk vis: paling, baars, snoek, karper en zalm. Daarnaast eet hij ook amfibieën, watervogels, woelratten, ratten, rivierkreeften, krabben, wormen en insecten.


Waar leeft de otter? De otter leeft in zoetwatergebieden, waaronder rivieren, kanalen, beken en moerassen.


 maakopdracht

Bedenk een vriendje voor de otter uit deze kortfilm. Teken op deze filmstill een extra vriendje. 

doeopdracht

Welke dieren leven er nog zoal in het water? Gebruik deze praatplaat om de dieren aan het water te overlopen. 

https://drive.google.com/file/d/1MMOGGwgovml1pZcQTJfZB8T_ma3g4k7Y/view?usp=sharing