The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Steentje verlies

Opdrachten over Ziekte en verlies
bij de kortfilm 'Ik ben een kiezeltje'

Ik ben een kiezeltje 
Mélanie Berteraut Platon, Yasmine Bresson, Léo Coulombier, Nicolas Grondin, Maxime Le Chapelain, Louise Massé - 2020, France, 6min., 3+

klasgesprek

Gebruik enkele vragen om het gesprek over de film te starten.

  • Welke dieren hebben we gezien in de film? [Otter, vogel, vissen, kikkers …]

  • Welke dieren leven er zoal in het water?

  • Hoe voelde je bij de film? Blij, triest, boos, bang? Waarom?

  • De otter mist zijn mama, papa en broertje/zusje. Wat doe je als je iemand mist?

 maakopdracht

De steentjes in de film zijn geen decor, maar personages. De otter denkt dat mama, papa en broertje/zusje een steentje zijn geworden. De otter is hier erg aan gehecht.


Wie mis jij?


Ga op zoek naar een steentje op de speelplaats. Dit steentje gaan we versieren tot iemand die we missen.

Hiervoor kan je gebruik maken van krijt of verf.


Deze steentjes gaan we samen een mooi plekje geven in de klas, in een koffer.