The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Schrijf een sprookje

Opdrachten over Sprookjes en Fantasie & taal
bij de kortfilm 'La tortue d’or'

La tortue d'or 
Célia Tisserant, Célia Tocco - 2018, Belgium en France, 13min., 10+

doeopdracht

De film is geïnspireerd op het sprookje van ‘De visser en zijn vrouw’ van de gebroeders Grimm

Lees het sprookje, en maak de vergelijking tussen het verhaal en de film. 

 • Welke elementen zijn hetzelfde?

 • Wat zijn de verschillen?


klasgesprek

Sprookjes en fabels zijn eenvoudige verhalen waarin veel herhalingen en vaak een terugkerend patroon voorkomen waardoor je soms al een beetje weet wat er gaat gebeuren. Sprookjes putten vaak inspiratie uit folkloristische verhalen die voorheen enkel mondeling werden doorverteld.


‘La tortue d’or’ kiest één van de zeven hoofdzonden als hoofdthema: hebzucht en wat dit doet met een mens. 

 • Wat is hebzucht?

 • Ben jij al eens hebberig geweest? Had jouw hebberigheid toen een gevolg voor iemand anders?

 • Had je op voorhand al nagedacht over dit gevolg?

 • Op welke manier is de mensheid hebberig, en welke gevolgen heeft dat?

 • Doe jij dingen in het dagelijkse leven die een effect hebben op de natuur?

schrijfopdracht

Nu is het aan jou om een sprookje te schrijven! Kies één van de zeven hoofdzonden.

 • hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid

 • hebzucht – gierigheid

 • onkuisheid – lust – wellust

 • nijd – jaloezie – afgunst

 • overdaad - gulzigheid – vraatzucht   

 • woede – toorn – wraak – gramschap

 • gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid

Download deze template, en schrijf zo jouw eigen verhaal.