The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Monoloog over relatievormen

Opdrachten over vriendschap en liefde & taal

bij de kortfilm 'First night'

First night  
Darshika Karunahara - 2021, Denmark, 20min., 14+

klasgesprek

De zusjes Devi en Abarna houden er andere meningen op na als het gaat over liefde, seks en relaties. Hoe denken jouw leerlingen daarover? Gebruik enkele stellingen om het gesprek over de film te starten:

 • Een kerkelijk huwelijk, dat moet je enkel doen als je echt diepgelovig bent. Anders is het enkel schone schijn.

 • Wie trouwt wil zekerheid en heeft onvoldoende vertrouwen in de relatie.

 • Denk je dat het uitvoeren van scheidingsrituelen ook zinvol kan zijn, of juist niet?

 • Zonder huwelijk kan een lange relatie niet blijven duren.

 • Als je kinderen krijgt moet je ook trouwen.

 • Eerst moet je samenwonen voordat je gaat trouwen.

 • Monogamie is het beste voor je relatie.

 • Monogamie voor even maar niet voor het leven.

schrijfopdracht

Bedenk wat de overtuigingen zijn van Devi of Abarna. Hoe denkt dit personage over relatievormen? Schrijf deze gedachten uit in een monoloog. 


Het begrip ‘monoloog’ stamt af van het Griekse woord ‘monos’ dat één en alleen betekent. Het Griekse woord ‘logos’ betekent idee of woord. De betekenis van het woord monoloog zit al in het woord zelf verstopt: alleen aan het woord.


Zowel op toneel als in een gesprek kan er een monoloog ontstaan. Een monoloog op toneel speelt zich af als er één acteur op het podium staat en hij aan het woord is. Omdat er niemand anders op het podium staat, spreekt de acteur dus enkel zijn eigen gedachten uit.


Enkele tips:

 • Focus je op de emotie en de redenering van Salah.

 • Zorg dat de lezer een nieuw inzicht krijgt in de beweegredenen van Salah.

 • Bepaal ook tot wie de monoloog gericht is. Is het een innerlijke gedachtengang? Is het gericht tot een derde persoon? Is het een dagboek?

 • Zorg dat het publiek juist sympathie of antipathie voor de speler krijgt.

 • Bepaal ook een begin, midden en einde van de monoloog.


We geven al twee voorbeelden: 

kijkopdracht

Soms heb je geen eenduidig antwoord of verandert je mening naargelang de situatie verandert. Devi lijkt te schipperen tussen twee werelden. De regisseur probeert dit ook vormelijk in de film te tonen.


Herbekijk het fragment 5:30-7:15 en beantwoord volgende vragen:

 • Welke verschillen merk je? Denk o.a. aan kleur, geluid, timing, inhoud…

 • Wat voor gevoel creëren de verschillen?

 • Waarom zou de regisseur dit zo gedaan hebben?

 • Merk je in het verhaal van de film ook twee verschillende 'werelden'? Hoe zou je die werelden definiëren?

 • Zijn er ook overeenkomsten?