The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Een moderne parabel
Opdrachten over multiculturele samenleving
bij de kortfilm 'Broeders'

Broeders 
Adil El Arbi, Bilall Fallah - 2011, Belgium, 23min., 14+

klasgesprek

De film opent met de zin: ‘dit is een parabel’
 • Wat is een parabel?

 • Kunnen de leerlingen eigenschappen van een parabel toepassen op de film?

 • Kennen de leerlingen nog andere parabels?

 • Zijn de verhalen altijd letterlijk op te vatten of ook figuurlijk?


In de film wordt vaak gesproken over ‘het rechte pad’. Wat is dat volgens jou? Welk pad wil jij bewandelen in je leven? Hoe komt het dat je daar soms vanaf wijkt? Wat leert deze film je over de aard van de mens?

schrijfopdracht

Bedenk een parabel over ‘het rechte pad’ en schrijf deze kort uit. 

 • Welk moraal/ nieuw inzicht wil je communiceren?

  • hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid

  • hebzucht – gierigheid

  • onkuisheid – lust – wellust

  • nijd – jaloezie – afgunst

  • onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht  FG Dat is een niet veelvoorkomend woord, Ik vind 

  • woede – toorn – wraak – gramschap

  • gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid

 • Verzin personages

 • Bedenk een probleem of conflict

 • Wat is de clue? Hoe wordt dit duidelijk?


Vertel de klas je parabel. Is deze genuanceerd? Zijn er kanttekeningen die dat tegenspreken? 

Gebruik eventueel deze template.

maakopdracht

Maak van je parabel hiervan een storyboard.

Een storyboard is een verzameling uitgetekende shots, een beetje zoals een stripverhaal. Zie voorbeeld


Een storyboard is zoals de stripversie van een film. Ieder shot van de film wordt uitgetekend, vaak ook met tips voor de acteurs en cameramensen. Aan de hand van een storyboard kan de regisseur op voorhand plannen wat en op welke manier er kan gefilmd worden.


link naar template