The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
LGBTQ+ en inclusieve termen
Opdrachten over identiteit
bij de kortfilm 'Girlhood'

Girlhood 
Heleen Declercq - 2017, Belgium, 14min., 12+

klasgesprek

Wanneer Heleen haar mozaïekportret maakt, herkent ze in elk van deze vrouwen een stukje van zichzelf. De film gaat over druk die de maatschappij nog steeds oplegt om te voldoen aan verwachtingen. Wat verwacht men van jonge mensen, van vrouwen en van vrouwelijke seksualiteit? Heleen

is een jonge vrouw op zoek naar zichzelf; haar reactie op deze verwachtingen is ‘Girlhood’ 


Vragen voor een klasgesprek over vrouwelijkheid:

  • Wat betekent vrouw-zijn?

  • Wát wordt er van een vrouw verwacht?

  • Wié verwacht dat?

  • Wat is het verschil tussen druk en verwachtingen?

  • Wanneer voel je dat?


Stel dezelfde vragen met als thema ‘mannelijkheid’. Ook daar valt heel wat over te vertellen!


schrijfopdracht

Terminologie rond seksualiteit en gender is constant evoluerend. Deze woordenschat poogt correcter en genuanceerder dingen te benoemen.  

Cavaria maakte een lijst die bestaat uit termen met de verklaring, maar wil niet vasthouden aan vastgeroeste versies of hokjesdenken.

https://www.cavaria.be/woordenlijst


Vraag de leerlingen de lijst te bekijken en op te schrijven welke termen of elementen ze herkennen uit de film ‘Girlhood’. Welke personages zouden zich op welke manier identificeren?