The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Spotprenten en vrije meningsuiting
Opdrachten over burgerzin & taal
bij de kortfilm 'No offense'

No Offense 
Kris Borghs - 2016, Belgium, 7min., 12+

klasgesprek

Bespreek de film aan de hand van volgende vragen. 

  • Welke leiders herken je in de film? [Fidel Castro, Khadafi, Hitler, Mobutu, Vladimir Poetin, George Bush, Kim Jong-un]

  • Kijk eens goed naar het symbool van het gebroken potlood op de poster (zie ook de afbeelding naast deze opdracht).  Welk verband zie je met andere symbolen? Leg uit. [Het hakenkruis]

  • Hebben we in België volledige vrijheid van meningsuiting volgens jou? Zo nee, op welke vlakken zie je een beperking?

  • In Frankrijk werden na de aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015 tientallen mensen opgepakt omdat ze zich positief uitlieten over de aanslag. Is het goed dat de overheid de bevolking afschermt voor deze kwetsende meningen? Bestaat het gevaar dat ons beeld van de realiteit vervormd raakt wanneer men mensen het zwijgen gaat opleggen, door ze bijvoorbeeld te arresteren?

  • Steeds vaker dienen mensen een klacht in tegen een andere persoon op basis van een mening waar men het niet mee eens is. Zo wil men bijvoorbeeld racistische uitspraken bestraffen. Vind je het goed dat dit kan, dat de overheid hier kan ingrijpen? Zo ja, beperken we dan niet de meningsvrijheid van deze mensen? Hoe zou jij reageren op een uitspraak die jou persoonlijk kwetst?

  • Bepaalde meningen zijn wellicht verwerpelijk, maar aan wie komt het toe om dat oordeel te vellen? Is deze beoordeling niet altijd subjectief?

doeopdracht

Doe een stellingenspel over vrije meningsuiting. 

Verdeel het klaslokaal in twee vlakken. De leerlingen gaan aan de ene kant van de ruimte staan als ze akkoord zijn met de stelling, en aan de andere kant van de ruimte als ze niet akkoord zijn.

  • Er zijn geen grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.

  • De overheid mag sociale media in noodsituaties blokkeren.

  • De media mogen nooit gecontroleerd worden door de overheid.

  • Cartoons zijn er om mee te lachen, dus alles mag.


Wil je meer weten over dit thema? Deze video van Clipphanger legt goed uit wat vrijheid van meningsuiting is. 


 maakopdracht

Deze film is een animatiefilm.Laat de leerlingen zelf experimenteren met de techniek van leg-animatie. Hiervoor kan je de gratis app ‘Stop Motion Studio’ installeren op een smartphone of tablet.


Vraag de leerlingen om zelf een korte cartoon in elkaar te knutselen. Een cartoon is een humoristische tekening waarin vaak de spot wordt gedreven met personen of situaties, meestal wordt hierbij ingespeeld op de actualiteit. De tekening beeldt de persoon of situatie met overdrijving.


Daarna kunnen de leerlingen de prent animeren. Houd de beweging van de animatie simpel zodat je niet veel tijd verliest. Ze mogen een arm bewegen, een knipoog inlassen... Zo leg je humoristische of andere accenten in de cartoon.


 Hoe maak je een stop-motionfilm?

In een stop-motionfilm lijkt het alsof poppen of voorwerpen uit zichzelf bewegen. Maar eigenlijk bestaat elke kleine beweging uit een reeks foto’s. Als je die foto’s heel snel na elkaar afspeelt, lijkt het alsof het voorwerp beweegt. Deze twaalf foto’s vormen samen één seconde film. Met de gratis app ‘stop motion studio’ (iOS, Android) kan je makkelijk zo’n filmpje maken. In deze instructievideo van JEF makers leer je hoe deze app werkt. Gebruik je smartphone of tablet en verfilm een verhaal.

Tip! Met stop-motion is het belangrijk dat jouw camera heel stil staat. Met wc-rolletjes of een boekensteun maak je zo een eigen statief. Voor inspiratie neem een kijkje  op onze Pinterestpagina.