The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Campagne tegen pesten

Opdrachten over pesten
bij de kortfilm 'Billy the bully'.

Billy the bully 
Wannes Destoop -  2014,  Belgium, 16min., 12+

klasgesprek

Test je kennis met onze quiz op Kahoot! Of gebruik de vragen hieronder.

Is dit pesten of plagen? Ga nadien in gesprek met de klas over de antwoorden.
 • Wesley is helemaal in het groen gekleed vandaag. Een vriend gaat naar hem toe op de speelplaats en zegt: “dag groentje, zo groen vandaag.” David wordt iedere dag opgewacht aan de schoolpoort door drie kinderen van de andere klas. Ze nemen zijn rugzak en gooien alles uit de zak op straat. Enkele kinderen van zijn klas lachen hem uit. David blijft stil staan.

 • Karolien ziet er iedere morgen tegenop om naar school te gaan. Ze zegt dat enkele klasgenoten al weken lang haar koek afnemen en naar haar met water gooien tijdens de speeltijd.

 • Sven draagt een bril. Toen hij gisteren aan het voetballen was met zijn kameraden, struikelde hij. Een kameraad vroeg toen: “Oei, heb je misschien twee brilletjes nodig?”

 • Tasja loopt door de gang. Anderen beginnen te giechelen als ze voorbij loopt. Er hangt een briefje op haar rug met de tekst Ik ben gek!’.


Begrippen in de quiz:

 • Cyberpesten: pesten via het Internet. (voorbeeld: een vals e-mailadres aanmaken)

 • Discriminatie: iemand uitsluiten omwille van huidskleur, geloof, handicap, geslacht…

 • Uitschelden: roepen van woorden zoals: trut, sukkel, seut …

 • Stalking: iemand voortdurend achtervolgen of lastig vallen.

 • Negeren: doen alsof je iemand niet hoort/ziet, doen alsof de persoon niet bestaat.

 • Lichamelijk pesten: slaan, duwen, trekken, vechten, stampen …

 • Chanteren: iemand dwingen om iets te doen (bv: geld afgeven) door die persoon te bedreigen (bv: een geweer tegen het hoofd houden, keel toenijpen…)

 • Afpersing: is hetzelfde als chanteren

 • Spullen vernietigen: gooien met andermans spullen, spullen stukmaken…

    Aan de slag met Canva!

Met Kahoot! ontwerp en speel je een quiz in de klas. Druk op de link van de gemaakte quiz, druk op ‘spelen als gast’ of log in. De leerlingen kunnen via de computer, tablet of gsm stemmen op multiplechoicevragen. Ze geven de code van de quiz in, en nemen samen deel. De juiste en gegeven antwoorden worden getoond op het groot scherm. 

Met de klassieke modus nemen spelers het tegen elkaar op. In teammodus speel je op gedeelde apparaten.

 maakopdracht

Bedenk een campagne tegen pesten. Wat kan helpen? Maak een poster tegen pesten, en hang die uit op school. Via Canva kan je die digitaal vormgeven.

algemene info canva


Bespreek met de klas als je een campagne activeert en motiveert. Probeer zoveel mogelijk mensen te overtuigen mee te doen aan een wereld zonder pesten!

  Aan de slag met Canva!

Canva is een website waarin je afbeeldingen, presentaties, posters, video’s, etc. kan vormgeven.

De basisversie van Canva is gratis, maar de leerlingen moeten wel een account maken.

Via deze links krijg je meer info hoe je...