The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Verzin een eigen legende
Opdrachten over sprookjes en fantasie & taal
bij de kortfilm 'The glorie van de verschrikkelijke Eliz'

De glorie van de verschrikkelijke Eliz 
Eliška Kovaříková, Adam Struhala -  2020,  Czech Republic, 28min., 10+

doeopdracht

Vraag de leerlingen om twee leugens en één waarheid te verzinnen over hunzelf/ hun omgeving of de wereld.

Eén leerling staat vooraan in de klas en maakt zijn drie stellingen bekend: maak drie hoeken of rijen in de klas met de verschillende opties (stelling 1, stelling 2, stelling 3). De andere leerlingen gaan in de rij/ hoek staan van de stelling die waar is.


schrijfopdracht

Bestaat de waarheid? Als je overdrijft, ben je dan aan het liegen? Hoe sappig mag je je verhaal maken zonder dat je ook dingen begint te verzinnen?

Legendes zijn allerlei soorten verhalen die als waar gebeurd worden doorverteld, hoewel ze niet historisch of wetenschappelijk bewezen zijn. Ze bevatten mythische elementen en hebben een moraal. Een legende is meestal een christelijk verhaal voornamelijk christelijk volksverhaal waar de hoofdrol rol is weggelegd voor een heilige. Bekende legendes zijn ‘De legende van St-Joris en de draak’ en ‘Sint-Valentijn’.


Laat de leerlingen in groepjes een eigen legende schrijven.

 • Wie?

  • Wie is de ‘held’? Wie of wat is de ‘vijand’?

 • Wat?

  • Wat kan de moraal van het verhaal zijn?

  • Vaak zijn de slechte gedragingen gebaseerd op de christelijke ‘hoofdzonden’

   • hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid

   • hebzucht – gierigheid

   • onkuisheid – lust – wellust

   • nijd – jaloezie – afgunst

   • overdaad – gulzigheid – vraatzucht

   • woede – toorn – wraak – gramschap

   • gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid

 • Waar?

 • Wanneer?

 • Hoe?


Je kan één of meerdere van deze elementen ook afbakenen. Bijvoorbeeld: het verhaal moet op school plaatsvinden en in het heden.

 maakopdracht

Maak van je eigen geschreven legende een storyboard.


Een storyboard is een verzameling uitgetekende shots, een beetje zoals een stripverhaal. Zie voorbeeld

Een storyboard is zoals de stripversie van een film. Ieder shot van de film wordt uitgetekend, vaak ook met tips voor de acteurs en cameramensen. Aan de hand van een storyboard kan de regisseur op voorhand plannen wat en op welke manier er kan gefilmd worden.


link naar template